Cách crack Office + tạo form bằng Excel

Hãy sử dụng Office 2010 bản quyền ngay bây giờ và thử thủ thuật mới của Excel 2010 nhé!

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất trong tháng 10 -11:

21/12/2016 – POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
23/12/2016 – EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
27/12/2016 – WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
05/01/2016 – IC3.GS4 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h).

Comments

comments