Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong Word

Đánh số trang Word

Nếu bạn là một người thường xuyên phải làm việc với Word thì chắc hẳn việc đánh số trang trên toàn bộ văn bản không còn là thao tác xa lạ. Nhưng đối với những văn bản cần mục lục hay phần mở đầu, kết luận. Chúng ta thường không cần đánh số thứ tự những trang nêu trên mà chỉ đánh số trang phần nội dung. Vậy làm thế nào để có thể đánh số trang từ một trang bất kỳ trong word. 

Bài viết này Tin học MOS sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác trên một cách đơn giản và chuyên nghiệp nhất.

Bước 1: Đánh số trang cho toàn bộ văn bản.

Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> Lựa chọn kiểu định dạng muốn sử dụng để điền số trang cho văn bản:

Top of page: Đánh số trang trên đầu trang

Bottom of page: Đánh số trang ở cuối trang

Page Margins: Đánh số trang bên lề trang

Current Position: Đánh số trang tại vị trí con trỏ chuột

Đánh số trang Word

Bước 2: Tạo section

Đặt con trỏ chuột tại đầu trang bạn muốn đánh số: Chọn thẻ Layout -> Break -> Next Page:

Đánh số trang Word

Lúc này, văn bản của bạn đã được chia thành 2 section khác nhau. Phân cách tại trang bạn vừa đặt con trỏ (trang muốn bắt đầu đánh số trang).

Đánh số trang Word

Bước 3: Tắt liên kết Section

Đặt con trỏ chuột tại ví trí header đầu Section 2 -> thẻ Design -> thực hiện nháy chuột để tắt tính năng Link to previous (tính năng liên kết giữa 2 section):

Đánh số trang Word

Sau khi tắt tính năng Link to Previous, bạn sẽ thấy hộp thoại Same as Previous được ẩn.

Bước 4: Xoá số trang trên section 1

Thực hiện thao tác xoá đối với số trang đang hiển thị trên Section 1

Đánh số trang Word

Lúc này, số trang trên các trang khác vẫn giữ nguyên số thứ tự như ban đầu:

Đánh số trang Word

Bước 5: Thực hiện đánh lại số trang bắt đầu từ 1

Chọn thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Numbers -> Format Page Number:

Đánh số trang Word

Hộp thoại Format Page Number xuất hiện -> chọn mục Start at -> Nhập giá trị 1 -> chọn OK:

Đánh số trang Word

 

Tin học MOS chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *