[Excel 2010] – 5 hàm ngày tháng không thể thiếu trong nghiệp vụ tính lương

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc 5 hàm ngày tháng sử dụng trong nghiệp tính lương trên phần mềm Microsoft Excel 2010

hoc excel o ha noi

 1. Hàm DATEDIF

Đây là hàm thông dụng bậc nhất về ngày tháng trong nghiệp vụ tính lương, sử dụng để đếm số ngày, tháng,năm,… giữa 2 mốc thời gian cụ thể.

Công thức: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

 • start_date: ngày bắt đầu
 • end_date: ngày kết thúc
 • unit: loại thông tin bạn muốn nhận, bao gồm: y, m, d, md, ym, yd (khi sử dụng nhớ đặt trong dấu ngoặc kép)
  • y: tổng số năm làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
  • m: tổng số tháng làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
  • d: tổng số ngày tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc (tương đương hàm DAYS trong Excel 2013)
  • md: số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số tháng và số năm
  • ym: số tháng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số ngày và số năm
  • yd: số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số năm

Ví dụ: ta có thể tính toán 2 mốc thời gian 25/09/2013 và 18/12/2014 cách nhau 1 năm 2 tháng 23 ngày (trong đó 1 năm là kết quả khi sử dụng unit y, 2 tháng là kết quả dùng ym, 23 ngày là kết quả của unit md), tương đương 449 ngày (kết quả khi dùng unit d). Ngoài ra, chênh lệch ngày giữa 2 ngày trên cũng tương đương 14 tháng 23 ngày (14 là kết quả của unit m) hay 1 năm 84 ngày (84 là kết quả của unit yd).

 1. Hàm TODAY

 Đây là hàm khá đơn giản mà lại cực hữu dụng khi dùng kết hợp với các hàm còn lại trong những công thức tính, thể hiện ngày tháng năm hiện tại và luôn cập nhật mới mỗi lần mở bảng tính Excel.

Cú pháp: =TODAY()

Tương tự hàm TODAY còn có những hàm khác dùng để cập nhật tháng, năm,… như hàm MONTH, YEAR

 1. Hàm NETWORKDAYS

Dùng để tính số ngày làm việc trong một giai đoạn, không tính những ngày nghỉ lễ. (mặc định thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ)

Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)

Trong đó

 • start_date:  ngày bắt đầu 
 • end_date: kết thúc
 • holidays: vùng gồm các giá trị ngày thể hiện những ngày lễ hoặc ngày không đi làm ngoài cuối tuần. Khi bỏ trống giá trị holidays thì giai đoạn cần tính số ngày làm việc không có ngày nghỉ nào khác ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật.

Nhưng khi công ty cần tính số ngày làm việc nhưng thời gian nghỉ hàng tuần không theo quy tắc nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) thì ta sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL

Cú pháp: =NETWORKDAYS.INTL(start_date,end_date,weekend,holidays)

Ở đây weekend biểu thị thời gian nghỉ định kỳ trong tuần, diễn giải bằng chuỗi 7 ký tự trong ngoặc kép với 1 là ngày nghỉ, 0 là ngày không được nghỉ (ngày làm việc). Bỏ trống weekend thì Excel mặc định ngày nghỉ định kỳ là thứ bảy, chủ nhật. Ví dụ: “0010001” thể hiện ngày nghỉ hàng tuần là thứ tư và chủ nhật.

 1. Hàm WORKDAY
 • Khi bạn thuê nhân công theo số ngày nhất định, hàm WORKDAY sẽ giúp bạn tính ngày làm việc cuối cùng của nhân viên, dựa trên số ngày làm việc thỏa thuận.

Cú pháp: =WORKDAY(start_date,days,holidays)

Trong đó

 • start_date: ngày bắt đầu làm việc
 • days: số ngày làm việc
 • holiday: tương tự hàm NETWORKDAYS.

Tương tự hàm NETWORKDAYS và NETWORKDAYS.INTL, hàm WORKDAY.INTL cũng có ý nghĩa và cú pháp gần giống.

Cú pháp: =WORKDAY.INTL(start_date,days,weekend,holidays)

 1. Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY trả kết quả là thứ trong tuần của một ngày cho trước. Mặc định, Excel xác định thứ là một số tự nhiên theo trình tự từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

            Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,return_type)

Trong đó: serial_number là ngày tháng cho trước dưới định dạng Number hoặc Date, còn return_type là cách hiển thị kết quả mà bạn muốn. Nếu bạn gõ số:

 • 1 hoặc bỏ trống thì tuần bắt đầu bằng chủ nhật (kết quả số 1) và kết thúc là thứ bảy (số 7)
 • 2: tuần bắt đầu bằng thứ hai (số 1) và kết thúc là chủ nhật (số 7)
 • 3: tuần bắt đầu bằng thứ hai (số 0) và kết thúc là chủ nhật (số 6)

Ngoài ra, hàm WEEKNUM cho kết quả là số thứ tự của tuần trong năm dựa trên một ngày cho trước.

            Cú pháp: =WEEKNUM(serial_number,return_type)

Nhìn chung

Trong Excel tính lương, bạn sẽ cần thêm các hàm điều kiện và tính toán khác để hoàn thiện công thức riêng cho công ty của bạn.Để thành thạo và chuyên nghiệp hơn, hãy đến với trung tâm tin học MOS (Tinhocmos.edu.vn), khóa học Excel văn phòng luyện thi chứng chỉ MOS sẽ giúp bạn tổng hợp và minh họa cụ thể những hàm Excel thường sử dụng.

Comments

comments