Sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

VLOOKUP và HLOOKUP là những hàm cơ bản nhất định phải biết nếu muốn chinh phục Excel. Hai hàm này cho phép thống kê, dò tìm dữ liệu một cách chính xác.

Phân biệt hàm VLOOKUPHLOOKUPVLOOKUP sử dụng để lấy dữ liệu theo hàng, HLOOKUP lấy dữ liệu theo cột

Cú pháp hàm:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]).

Trong đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4).

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ: Cho bảng Mã nhân viên và bảng Danh mục chức vụ. 

? Yêu cầu: Lấy Mã chức vụ từ Mã nhân viên, sau đó hoàn thành Chức vụ và Tiền ủng hộ

ham-vlookup-va-hlookup

Xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây:

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất:

  • WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi).
  • EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi).
  • EXCEL 2013 (Thời lượng 8 buổi).
  • POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi).
  • IC3 GS4 (Thời lượng 10-12 buổi).

(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h).

 

Comments

comments