“Break Section” trong Word 2010

Break Section là gì?

Mục tiêu của break section là để ngắt ngang giữa những định dạng của một trang ở phần trên, để tạo một định dạng khác với các định dang khác. Bởi vì khi word tự nhảy sang 1 trang mới thì mang theo luôn những định dang về trang và một số định dạng khác xuống trang mới tạo.

Trong một số trường hợp khi xây dựng một văn bản ta có nhu cầu trình bày phong phú và đa dạng trong cùng một tập tin văn bản, ví dụ như thiết lập nhiều loại lề trong cùng một trang văn bản;  hướng giấy khi in ấn;…..

how-to-break-section

Ví dụ về Breack Section

Cách làm này đặc biệt hiệu quả khi ta đang làm việc với văn bản lớn, có nhiều trang và định dạng khác nhau. Và mỗi tác giả đều tạo riêng cho họ Section Break khác nhau, có nhiều cách khác nhau, ta cũng dùng nhiều các cong cụ trong ứng dụng thực hiện được giống Section break.

 How to Section Break:

Việc ngắt đoạn sẽ hơi khác với việc ngắt trang 1 chút là có thêm nhiều lựa chọn hơn. Trước tiên đẻ ngắt đoạn trang Word các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu hoặc cuối vị trí  đoạn muốn ngắt. Có thể ngắt ở giữa 1 trang chứ không nhất thiết phải cuối hoặc đầu trang.

Vào tab Page Layout –> break –> Chọn 1 trong các chức năng trong Section Breaks
Next page: Ngắt đoạn section với 1 trang mới tiếp theo. Tức là nếu vị trí ngắt ở giữa đoạn văn thì nó sẽ xuống 1 trang mới.

Continuos: Ngắt ở giữa trang tại vị trí đó không xuống dòng, ngược lại với lựa chọn trên, có thể nhìn hình ảnh để hiểu ý nghĩa.

Even Page: Ngắt trang chẵn.

Odd Page: Ngắt trang lẻ.

hoc word o ha noi

how to Breack Section