Khóa học Word 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT
  1. Bắt đầu với Microsoft Word 2013

     – Giao diện Microsoft Word 2013

     – Làm việc với văn bản

     – Làm việc với tài liệu.

 

  2. Thao tác với văn bản

     – Thay đổi cách hiển thị (View)

     – Chọn văn bản

     – Làm việc với văn bản

     – Tìm và thay thế

  3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

     – Định dạng văn bản

     – Định dạng đoạn văn bản

     – Sử dụng Format Painter

     – Định dạng văn bản với Styles

     – Tổ chức danh sách thông tin

     – Sử dụng WordArt

  4. Định dạng trang in

     – Thiết lập trang – Page Setup

     – Sử dụng Headers and Footers

     – Làm việc với nền tài liệu

     – Spelling and Grammar hiệu đính tài liệu

     – Điều hướng với các tài liệu tham khảo

  5. Sử dụng bảng (Table)

     – Làm việc với bảng

     – Chèn bảng vào tài liệu

     – Hiệu chỉnh bảng

     – Chèn các công thức

     – Chuyển đổi thông tin dạng bảng

     – Sắp xếp dữ liệu trong bảng

     – Nhúng Excel Spreadsheet vào tài liệu

  6. Làm việc với các minh họa

     – Chèn hình ảnh (Pictures)

     – Làm việc với các đối tượng hình dạng

     – Sử dụng smartart

     – Nhóm các đối tượng chèn vào trang

  7. Làm việc với tham chiếu (References)

     – Tại sao phải sử dụng các tham chiếu?

     – Làm việc với hộp văn bản

     – Sử dụng  phụ đề – Captions

     – Sử dụng Footnotes hoặc Endnotes

     – Chèn các nguồn trích dẫn

  8. Sử dụng công cụ hiệu quả

     – Tìm hiểu về Building Blocks

     – Tìm hiểu về Macro

     – Tổng kết bài học

     – Các kỹ năng liên quan đến bài thi MOS

 

Giảng viên:

  • Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế Master MOS. 
  • Trợ giảng là CTV đã tham gia thi chứng chỉ MOS  900/1000 điểm hoặc các thành viên tham gia thi đội tuyển MOS quốc gia.

Lộ trình:

  • 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)
  • 8 buổi học kỹ năng Word
  • 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft
  • 1 buổi tư vấn trước khi thi

Lịch học:

Lớp Word:

Khai giảng: 28/08/2019, học vào thứ 2,4,6 từ 18h – 21h

Học phí:  1.200.000 vnđ/ khóa học (8 buổi) 

Lệ phí thi: 820.000 vnđ (Trung tâm sẽ hộ trợ làm mọi thủ tục đăng ký thi và nhận chứng chỉ bản cứng giúp học viên học tại trung tâm)

Đăng ký ghi danh

Comments

comments