File tài liệu học tập theo giáo trình tin học văn phòng MOS

file-tai-lieu-hoc-tap-theo-giao-trinh-tin-hoc-van-phong-mos

Giáo trình tin học văn phòng

Trung tâm tin học MOS – Đại học Ngoại Thương gửi các bạn nội dung về word excel  powerpoint

Đây là 01 phần trong giáo trình tin học văn phòng của chương trình tin học văn phòng tại Trung tâm MOS. Nội dung nằm trong  giáo trình do IIG cùng đội ngũ giảng viên chuyển sang từ yêu cầu kỹ năng của Mircosoft.

Bạn download miễn phí và sử dụng tài liệu bản cứng để hoàn thiện kỹ năng của mình nhé

Tải về file bài tập MOS Excel 2010   
– Tải về file bài tập MOS Powerpoint 2010
– Tải về file bài tập MOS Word 2010

Chúc bạn thành công ^^.