Những điều cần biết về công cụ Data analysis

Data analysis là công cụ thống kê trong Excel nhưng nó không được cài đặt sẵn trong Menu. Trung tâm tin học Mos sẽ hướng dẫn bạn cách bật công cụ Data analysis trong Excel 2010.

Bước 1: Chọn “File” => chọn  “Options”

Bước 2: Vào mục  “Add-Ins” => chọn “Analysis ToolPak” sau đó bấm vào“Go”nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Bước 3: Sau khi bấm “Go” thì sẽ hiện ra 1 giao diện cửa sổ “Add-Ins”. Ban chọn “Analysis ToolPak”  rồi bấm “Ok”

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Cách thực hiện hồi quy với công cụ Data analysis với Excel 2010

Chúng ta có số liệu đơn giản như hình, đề bài: Ảnh hưởng của tuổi tác đối và thu nhập đến chi tiêu

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Chọn Data analysis, trong cửa sổ hiện ra chọn Regression rồi chọn OK

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Làm như trong hình, chúng ta quan tâm đến các thông số

Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc(click vào chuột vào ô nhập bên phải sau đó ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa biến phụ thuộc- bao gồm cả tên biến

Input X Range: Vùng chứa biến độc lập(click chuột vào ô nhập bên phải sau đó ra ngoài màn hình chính ké chọn vùng chứa biến độc lập – bao gồm cả tên lẫn biến

Labels: Click chọn ô này để có sử dụng tên biến

Confidence Level: Độ tin cậy (1-a), mặc định 95%, nếu muốn thay đổi thì click chuột chọn ô  này  và nhập độ tin cậy mới

Output Range: Vùng xuất, click chuột tùy chọn này, sau đó click chuột vào ô nhập bên phải rồi ra ngoài màn hình chính click chọn một ô bất kì làm nơi xuất ra

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Kết quả ta được

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Xét tương quan giữa các biến

Chọn Data analysis, cửa sổ hiện ra Correlation
nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis
 Trong hộp thoại hiện ra
nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis
 

 Input Range: chọn vùng chứa các biến độc lập, bao gồm tên biến

Output Range: ô xuất kết quả

Kết quả tương quan giữa 2 biến như sau

nhung-dieu-can-biet-ve-cong-cu-data-analysis

Tương quan giữa X và Z = 0.14 nhỏ hơn căn bậc 2 của ( R bình phương của mô hình), có thể bỏ qua đa cộng tuyến

Các hệ số hồi quy gắn liền với biến X và Z đều có ý nghĩa( vì các giá trị P0value tương ứng với các hệ số hồi quy này đều nhỏ hơn anpha(a)

Mô hình có ý nghĩa vị trí thống kê của kiểm định F nhỏ hơn anpha

Kết luận: Cả thu nhập và độ tuổi đều có tác động lên chi tiêu, tuy nhiên tác động cảu thu nhập lên chi tiêu lớn hơn