Tạo sơ đồ với SmartArt [Office 2013, 2016]

Tạo sơ đồ với SmartArt được áp dụng cho: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013. Đây là một dạng biểu thị trực quan về các thông tin và ý tưởng của bạn. Bạn có thể tạo đồ họa SmartArt bằng cách chọn một trong số nhiều bố trí để truyền tải thông điệp của bạn một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. Đồ họa SmartArt, được kết hợp đặc biệt cùng với các tính năng khác như chủ đề, sẽ giúp bạn tạo ra các hình minh họa có chất lượng như sản phẩm của nhà thiết kế mà chỉ cần một vài thao tác bấm chuột.

Bạn có thể tạo sơ đồ với SmartArt trong Excel, PowerPoint, Word, hoặc trong thông điệp email trong Outlook theo các bước sau

Tạo sơ đồ với SmartArt
Bước 1: Chọn Insert → SmartArt (Illustration).
Bước 2: Chọn kiểu sơ đồ.
 • List: Danh sách.
 • Process: Quá trình.
 • Cycle: Vòng tròn.
 • Hierachy: Cấu trúc phân nhánh.
 • Relationship: Mối quan hệ.
 • Matrix: Ma trận.
 • Pyramid: Hình chóp.
 • Picture: Hình ảnh.
Bước 3: Thay đổi cấu trúc sơ đồ.
 • Thêm khung: Chọn một ô trong sơ đồ. Nháy chuột phải, chọn Add shape để thêm khung chữ. Add shape after/before/above/below lần lượt tương ứng với thêm một khung chữ ở sau/trước/trên/dưới ô đã chọn.
 • Xóa khung: Chọn khung và nhấn Delete trên bàn phím.
 • Thay đổi cấu trúc sơ đồ: Chọn thẻ Design → Layout và chọn layout tương ứng.
Bước 4: Nhập dữ liệu.
Bước 5: Thiết kế màu sắc và hiệu ứng.
Video hướng dẫn chi tiết các bước Tạo sơ đồ với SmartArt

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất trong tháng 10 -11:

 • 25/10/2016 – WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7)
 • 26/10/2016 – EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6)
 • 10/11/2016 – EXCEL 2013 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7)
 • 29/10/2016 – POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7)
 • 02/11/2016 – IC3 GS4 (Thời lượng 10-12 buổi, học tối thứ 2-4-6)

(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h)