Phạm Thùy Trang – CTV Viện kinh tế và Thương Mại Quốc tế

Là một sinh viên, tôi sử dụng Word và Excel hàng ngày như một công cụ không thể thiếu hỗ trợ tôi trong học tập. Tôi cũng ý thức được rằng, nó càng cần thiết hơn cho công việc của tôi sau này. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã sử dụng tốt 2 chương trình này, tuy nhiên khi được tham gia lớp học mos tôi nhận thấy rằng còn rất nhiều tiện ích tôi chưa từng biết, cũng như các cách sử dụng tối ưu nhất giúp tôi đạt hiệu quả tối đa trong học tập. Cám ơn sự hỗ trợ của thầy giáo và trung tâm tin học MOS – IEIT.