Chứng chỉ MOS do tập đoàn Microsoft cấp cho những người có trình độ Tin học văn phòng nhất định. Đây là một thước đo chính xác về năng lực Tin học văn phòng của ứng viên và được các nhà tuyển dụng công nhận. Đối với nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khi tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ Tin học nói chung và Tin học văn phòng nói riêng. Chứng chỉ MOS là một trong những chứng chỉ được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về mặt chất lượng.