Free MOS 1

LUYỆN THI MOS WORD + EXCEL + POWERPOINT 2010

Free MOS

1. Giảng viên:
– Các giảng viên đã đạt chứng chỉ MOS và có kinh nghiệm giảng dạy bộ công cụ
Microsoft Office
– Trợ giảng đã đạt chứng chỉ MOS từ 900 điểm trở lên
2. Lộ trình:
– Yêu cầu đầu vào: Thi thử mỗi môn ít nhất 200 điểm
– Mỗi môn học 04 buổi (Tổng thời lượng: 12 buổi, mỗi buổi 3h)
– Lộ trình mỗi môn:
+ Buổi 1: Phương pháp áp dụng word/excel/powerpoint vào công việc và học tập
+ Buổi 2 +3: Luyện thi
+ Buổi 4: Thi thử, chữa bài và tư vấn trước khi thi
– Quyền lợi:
+ Hỗ trợ thi thử không giới hạn số lần trên hệ thống thi thử quốc tế Gmetrix
+ Hỗ trợ đăng ký thi lấy chứng chỉ MOS Excel, word, powepoint
+ Nhận chứng chỉ MOS Excel, word, powerpoint do Microsoft cấp
3. Thời gian:
– Khai giảng: 22/03/2018, học tối 3-5- 7, từ 18-21h
4. Học phí và ưu đãi:
– Học phí: 1.000.000Đ/1 người. Sinh viên giảm 50% (chưa bao gồm tài liệu và chi
phí thiết bị phòng học)
– Ưu đãi:
 Sinh viên:
– Hoàn lại học phí khi Cam kết thi cả 03 môn, mỗi môn ít nhất trên 800 điểm
– Đăng ký thời gian thi 03 môn khi bắt đầu khóa học
 Các đối tượng khác:
– 10% cho học viên cũ hoặc đăng ký theo nhóm 03 người

Comments

comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.