hàm vlookup trong excel

Hàm VLOOKUP trong Excel: Nên dùng Vlookup, Hlookup hay Index & Match?

Excel cung cấp một số hàm tìm kiếm và tham chiếu để sử dụng dữ liệu trong trang tính hiện tại và tìm kiếm các giá trị dữ liệu tương tự trong trang tính khác. Hàm Vlookup trong Excel cùng với Hlookup hay Index Match là hai hàm tham chiếu và tra cứu được ứng dụng rất …

Hàm VLOOKUP trong Excel: Nên dùng Vlookup, Hlookup hay Index & Match? Read More »