mos cc

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kì thi tin học văn phòng MOS.

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kì thi MOS. Cuộc thi MOS có được dùng cho tất cả ngôn ngữ? Có, Microsoft chấp nhận mọi bài thi MOS ở các quốc gia khác nhau. Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ. Ở Việt Nam, bài thi đã …

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kì thi tin học văn phòng MOS. Read More »