Trong-hộp-thoại-Printed-Watermark-chọn-Picture-watermark.

Trong hộp thoại Printed Watermark chọn Picture watermark.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.