3

Cách tách đơn vị, họ tên trong Excel

Cách tách đơn vị, họ tên để tính toán dễ dàng trong Excel.

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất trong tháng 10 -11:

  • 21/12/2016 – POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
  • 23/12/2016 – EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
  • 27/12/2016 – WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
  • 05/01/2016 – IC3.GS4 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).

(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *