Giảng viên

 

Cao Thị Thu Hương- Master MOS – chứng chỉ IC3 GS4

Với cam kết chất lượng đào tạo, Đội ngũ Giảng viên tại Trung tâm tin học văn phòng MOS là những thầy cô tài năng, tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi khóa học, với đối tượng học viên và mục tiêu cụ thể, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo, lựa chọn giảng viên có […]

Cao Thị Thu Hương- Master MOS – chứng chỉ IC3 GS4 Read More »

Trung Minh Teachers MOS

Thầy Phạm Trung Minh – Giảng Viên MOS

Với cam kết chất lượng đào tạo, Đội ngũ Giảng viên tại Trung tâm tin học văn phòng MOS là những thầy cô tài năng, tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi khóa học, với đối tượng học viên và mục tiêu cụ thể, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo, lựa chọn giảng viên có

Thầy Phạm Trung Minh – Giảng Viên MOS Read More »

DMCA
PROTECTED