chuẩn đầu ra tin học

Danh sách chuẩn đầu ra tin học của các trường đại học – Update mới nhất

STTKHU VỰCTÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌCQUY ĐỔI ĐIỂMCHUẨN ĐẦU RACHỨNG CHỈ YÊU CẦU THEO CHUẨN ĐẦU RA/DÙNG ĐỂ QUY ĐỔI ĐIỂMLink tham khảo
1MIỀN BẮCĐại học Kinh tế quốc dân11 Chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thi và cấp theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT - BGDĐT - BTTTT ngày 21/06/2016.LINK
2MIỀN BẮCTrường Đại Lao động – Xã hội1- Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao do Trƣờng
Đại học Lao động – Xã hội cấp hoặc Trƣờng phối hợp với các đơn vị khác đƣợc phép của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- MOS
- IC3
LINK
3MIỀN BẮCĐH Phenikaa1- Chứng chỉ tin học do trường cấp
- MOS
- IC3
- ICDL
LINK
4MIỀN BẮCĐH Văn hóa Hà Nội1- Chứng chỉ tin học do trường cấp
- MOS
- IC3
LINK
5MIỀN BẮCĐH Thủy Lợi11- Chứng chỉ tin học do trường cấp
- MOS
- IC3
- ICDL
LINK
6MIỀN BẮCHọc viện Nông nghiệp Việt Nam1- Đạt điểm học phần từ 5,5 (hệ 10) trở lên một trong các học phần sau trong CTĐT: Tin học đại cương (TH01009/THE01009), Tin học ứng dụng (RQ01007), Máy tính ứng dụng trong Nông nghiệp (THE02001).
- Có một trong những chứng chỉ Tin học: chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc ICDL; hoặc chứng chỉ quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thi sát hạch; hoặc có 02 chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS của 2 môn khác nhau (Word, Excel, PowerPoint, Access)
- Đạt điểm trung bình cộng lý thuyết và thực hành từ 5,5 (hệ 10) trở lên môn thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học do Học viện tổ chức.
7MIỀN BẮCHọc viện Chính sách và Phát triển11ICT, MOSLINK
8MIỀN BẮCTrường ĐH Thủ đô Hà Nội11IC3, MOS, ICDL, Bằng cử nhân CNTT
9MIỀN BẮCTrường ĐH Hàng Hải1MOS
10MIỀN BẮCTrường Đại học Ngoại thương HN1MOS
11MIỀN BẮCTrường Đại học Thương mại1Chứng chỉ do trường cấp, MOS, IC3, ICDLLINK
12MIỀN BẮCHọc viên Ngân hàng11Chứng chỉ do trường cấp, MOS, IC3, ICDLLINK
13MIỀN TRUNGTrường ĐH Đà Nẵng1MOS, chứng chỉ của trường, IC3
14MIỀN TRUNGTrường ĐH Kỹ thuật và Y dược Đà Nẵng1MOS, chứng chỉ của trường, IC3
15MIỀN TRUNGTrường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng1- Chứng chỉ tin học do trường cấp
- IC3
- ICDL
LINK
16MIỀN NAMĐại Học Ngân Hàng TP.HCM1IC3 & MOS WORD, EXCEL, POWERPOINTLINK
17MIỀN NAMĐại Học Nông Lâm TP.HCM1ACCESS CB, EXCEL NC, IC3, MOS
18MIỀN NAMĐại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
19MIỀN NAMĐại Học Tài Chính – Marketing1MOS WORD, EXCEL
20MIỀN NAMĐại Học Mỹ Thuật TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
21MIỀN NAMĐại Học Sư Phạm1CNTT CB hoặc MOS
22MIỀN NAMĐại Học Thể Dục Thể Thao TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
23MIỀN NAMĐại Học Văn Hóa TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
24MIỀN NAMĐại Học Văn Lang1MOS WORD
25MIỀN NAMĐại Học Sài Gòn1CNTT CB hoặc MOS
26MIỀN NAMĐại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH)1CNTT NC
27MIỀN NAMĐại Học Công Nghiệp TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
28MIỀN NAMĐại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
29MIỀN NAMĐại Học Nguyễn Tất Thành1MOS WORD, EXCEL, POWERPOINT
30MIỀN NAMĐại Học Gia Định1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
31MIỀN NAMĐại Học Hùng Vương1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
32MIỀN NAMĐại Học Văn Hiến1MOS WORD, EXCEL
33MIỀN NAMĐại Học Kinh Tế TP.HCM1IC3 (CF, KA, LO)
34MIỀN NAMĐại Học Tôn Đức Thắng1MOS WORD, MOS EXCEL, POWERPOINT
35MIỀN NAMĐại Học Luật1MOS WORD
36MIỀN NAMĐại Học Lao Động – Xã Hội1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
37MIỀN NAMĐại Học Cảnh Sát Nhân Dân1CNTT CB
38MIỀN NAMĐại Học Kinh Tế Luật1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
39MIỀN NAMĐại Học Hùng Vương1CNTT CB, IC3 hoặc MOS
40MIỀN NAMĐại Học Mở TP.HCM1MOS
41MIỀN NAMĐại Học Mỹ Thuật TP.HCM1CNTT CB
42MIỀN NAMĐại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
43MIỀN NAMĐại Học Tài Nguyên Môi Trường1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
44MIỀN NAMĐại Kinh Tế – Tài Chính1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
45MIỀN NAMĐại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM1CNTT NC hoặc MOS WORD & MOS EXCEL
46MIỀN NAMNhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh1CNTT CB, CNTT NC hoặc MOS
47MIỀN NAMHọc Viện Hàng Không Việt Nam1CNTT CB, NC hoặc MOS
48MIỀN NAMHọc Viện Cán Bộ TP.HCM1MOS
49MIỀN NAMCao Đẳng Bách Việt1CNTT CB
50MIỀN NAMCao Đẳng BC CN & QT Doanh Nghiệp1CNTT NC
51MIỀN NAMCao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng1CNTT CB
52MIỀN NAMCao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng1IC3
53MIỀN NAMCao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM1CNTT CB
54MIỀN NAMCao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM1CNTT CB
55MIỀN NAMCao Đẳng Công Thương TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
56MIỀN NAMCao Đẳng Điện Lực TP.HCM1CNTT CB hoặc MOS
57MIỀN NAMCao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình 21CNTT NC hoặc MOS
58MIỀN NAMCao Đẳng VHNT & DL Sài Gòn1CNTT CB
59MIỀN NAMCao Đẳng Đại Việt Sài Gòn1CNTT NC
60MIỀN NAMCao Đẳng Kinh Tế – Công Nghệ TP.HCM1CNTT CB
61MIỀN NAMCao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam1CNTT NC
62MIỀN NAMCao Đẳng Kinh Tế TP.HCM1MOS
63MIỀN NAMCao Đẳng Viễn Đông1CNTT CB
64MIỀN NAMCao Đẳng Xây Dựng Số 21CNTT NC
65MIỀN NAMCao Đẳng KT-KT Vinatex TP.HCM1CNTT NC
66MIỀN NAMCao Đẳng CNTT TP.HCM1CNTT CB, CNTT NC
67MIỀN NAMCao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức1CNTT CB, CNTT NC
68MIỀN NAMCao Đẳng Nghề Thủ Đức1CNTT CB, CNTT NC
69MIỀN NAMCao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại1CNTT NC
70MIỀN NAMCao Đẳng Nguyễn Tất Thành1CNTT CB

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED