Đánh dấu trang, tạo mục lục tự động trong Word

Làm thế nào để đánh dấu trang, tạo mục lục tự động trong các bài luận văn, đồ án,… của bạn?

Để thu thập thêm những thủ thuật Tin học văn phòng hữu ích, các bạn hãy nhanh tay đăng kí tham gia các khóa học do Trung tâm tin học văn phòng MOS tổ chức để nhận được những ưu đãi tốt nhất trong tháng 10 -11:

  • 21/12/2016 – POWERPOINT 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
  • 23/12/2016 – EXCEL 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 2-4-6).
  • 27/12/2016 – WORD 2010 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).
  • 05/01/2016 – IC3.GS4 (Thời lượng 8 buổi, học tối thứ 3-5-7).

(Tất cả các khóa học đều học từ 18h đến 21h).