190ad370 7c22 4758 80cc dbcaea666f46

Học Excel: 1.1. Giới thiệu giao diện phần mềm Excel 2013

 

 

 

Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 đều có thể làm theo video này.

==== Nội dung ==

Khả năng nhớ được chi tiết không phải ai cũng thực hiện được. Vì vậy, với những mốc lưu ý chính, video này sẽ giúp bạn có thể TỰ TÌM được chức năng mình cần mà không phải nhớ quá nhiều.

==== Chi tiết bao gồm ==

(00:50) 1. Tìm hiểu các thành phần trên giao diện ứng dụng Excel. Bao gồm:

   Di chuyển trong ứng dụng Excel [*]

   Quick Access Toolbar [**]

   Các thẻ worksheet [***]

   Thanh trạng thái [****]

(04:25) 2. Hiểu về các thẻ trên thanh Ribbon để tự tìm chức năng mình cần.

(04:46) 2.1. Giới thiệu về thẻ Home.

(05:28) 2.2. Giới thiệu thẻ Data.

(07:32) 2.3. Giới thiệu thẻ Formulas.

(09:48) 2.4. Giới thiệu thẻ Page Layout.

(11:43) 2.5. Giới thiệu thẻ Insert.

(12:28) 2.6. Giới thiệu thẻ Review.

(13:11) 2.7. Giới thiệu thẻ View.

(13:54) 2.8. Tổng kết các thẻ chính.

(14:34) 2.9. Giới thiệu thẻ File.

==== Thi MOS ==

Các nội dung trong video là phần kiến thức cần thiết để học ôn các nội dung trong kỳ thi MOS như: Excel 2016 Exam 77-727, Excel 2013 Exam 77-420

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *