190ad370 7c22 4758 80cc dbcaea666f46

Học Excel: 1.3. Hiển thị chức năng ẩn trên Quick Access Toolbar

Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 đều có thể làm theo video này.

 

▶Nội dung

Excel còn nhiều chức năng ẩn không hiển thị trực tiếp trên Ribbon. Video này hướng dẫn cách tìm và đưa các chức năng ẩn trong ứng dụng Excel lên Quick Access Toolbar.

▶Chi tiết nội dung:

(00:42) 1. Mô tả vấn đề

(01:54) 2. Tùy biến Quick Access Toolbar.

(02:07) 3. Đưa các chức năng ẩn trong Excel lên Quick Access Toolbar.

#ThiMOS

Các nội dung trong video là phần kiến thức cần thiết để học ôn các nội dung trong kỳ thi MOS như: Excel 2016 Exam 77-727, Excel 2013 Exam 77-420

 

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED