190ad370 7c22 4758 80cc dbcaea666f46

Học Excel: 1.6. Tạo sổ tính mới

Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 đều có thể làm theo video này.

 

▶Nội dung

Video hướng dẫn cách tiết kiệm thời gian khi xây dựng tập tin Excel bằng cách tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có của Microsoft.

▶Chi tiết nội dung:

(00:40) 1. Tạo một sổ tính trống.

(01:08) 2. Tạo một sổ tính mới bằng các mẫu có sẵn trong phần mềm Excel.

(02:58) 3. Tạo một sổ tính mới từ nguồn tài nguyên trên Internet.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *