Tạo khung viền

Làm thế nào để tạo khung viền cho trang văn bản

Tạo khung viền

Soạn thảo với những trang văn bản thông thường khiến bạn nhàm chán? Bạn muốn văn bản mình soạn thảo có điểm nhấn và nổi bật? Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất đó chính là tạo khung viền cho văn bản. Sau đây Tin học MOS sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác nói trên một cách dễ dàng.

Chọn thẻ Design -> Chọn Page Border:

Tạo khung viền

Khi đó, bảng Border and Shading hiện ra cùng các tuỳ chọn định dạng:

None: Không có khung viền

Box: Khung hình hộp

Shadow: Khung đổ bóng

3- D: Khung nổi

Custom: Định dạng tuỳ chọn

Chọn định dạng bạn muốn sử dụng:

Tạo khung viền

Chỉnh sửa kiểu khung viền tại mục Style:

Tạo khung viền

Chọn màu sắc tại mục Color:

Tạo khung viền

Độ đậm nhạt tuỳ chọn tại mục Width:

Tạo khung viền

Mục Apply to hiển thị phần văn bản mà bạn muốn áp dụng định dạng khung:

Whole document: Văn bản này

This section: Chỉ section bạn đang đặt con trỏ

This section – First page only: Chỉ trang đầu tiên của section bạn đang đặt con trỏ

This section – All except first page: Tất cả trang của section bạn đang đặt con trỏ, ngoại trừ trang đầu tiên.

Tạo khung viền

Nhấn OK để lưu lại toàn bộ định dạng, kết quả bạn đã có một văn bản với khung văn bản theo ý muốn:

Tạo khung viền

Tin học MOS chúc bạn thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *