Các phím tắt trong Excel 2010

Làm việc trên Excel có lẽ là công việc hàng ngày của rất nhiều người,nhưng liệu rằng các bạn đã biết cách dùng các phím tắt để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong công việc? Bài viết sau sẽ giới thiệu cho các bạn một số tổ hợp phím nóng trong Microsoft Excel.

Phím tắt excel 2010

Các tổ hợp phím tắt cơ bản

Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tính

Ctrl + C Sao chép

Ctrl + V Dán

Ctrl + N Tạo một bảng tính trắng mới

Ctrl+ S Lưu bảng tính

Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn

Các tổ hợp phím tắt để định dạng

Ctrl + B Định dạng in đậm

Ctrl + I Định dạng in nghiêng

Ctrl + U Định dạng gạch chân

Các tổ hợp phím nóng trong di chuyển

Ctrl + Mũi tên Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home Về ô A1

Ctrl + End Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Tổ hợp phím nóng chèn, cột, dòng, trang bảng tính

Ctrl + Spacebar Chèn cột

Shift + Spacebar Chèn dòng

Shift + F11 Chèn một bảng tính mới

Chuyển đổi giữa các trang bảng tính

Ctrl + Page Up Chuyển sang sheet trước

Ctrl + Page Down Chuyển sang sheet kế tiếp