Vì sao MOS lại không thể thiếu khi VN gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean AEC?