histogram1Tinhocmos.edu .vn

[EXCEL 2010] – Biểu đồ tần suất Histograms

 

Biểu đồ tần suất là một dạng biểu đồ cột đơn giản. Nó tổng hợp các điểm dữ liệu để thể hiện tần suất của sự việc. Biểu đồ tần suất mô tả xu hướng của một lượng dữ liệu lớn ở dạng đơn giản mà không làm mất bất cứ thông tin thống kê nào. Bạn vẫn có thể biết được những tiêu chí thống kê như: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, độ biến thiên,… từ biểu đồ mà không cần xem lại dữ liệu gốc.

 

Trong Excel, bạn có thể xây dựng được biểu đồ tần suất (histogram) bằng cách sử dụng tính năng Histogram trong Analysis ToolPak.

Tuy nhiên Excel không cài sẵn AnalysisToolPak. Để cài đặt Analysis ToolPak, bạn chọn Add-Ins trong Tools. Tại cửa sổ Add-Ins, bạn đánh dấu chọn Analysis ToolPak.

excel-2010-bieu-do-tan-suat-histograms
Chọn Options
excel-2010-bieu-do-tan-suat-histograms
Chọn Add-Ins Analysis Toolpak

Ví dụ như khi xác định sỹ số học sinh của các lớp học, ta được 1 tập hợp các giá trị riêng lẻ

Trình tự xây dựng biểu đồ phân phối của đại lượng ngẫu nhiên:

1. Vào giá trị riêng lẻ của đại lượng ngẫu nhiên. D4:D13 (10 đại lượng).

tin hoc van phong

2. Chọn Data Analysis trong Tools. Trong cửa sổ Data Analysis chọn Histogram.

tin hoc van phong cho nguoi moi 

3. Khi cửa sổ Histogram hiện ra, bạn khai báo như sau:tin hoc van phong o ha noi

– Output range: vùng cho kết quả – chọn điểm đầu bạn muốn kết quả hiện ra.

– Cumulative Percentage: Lập biểu đồ phần trăm tích luỹ.

– Chart Output: Lập biểu đồ phân phối xác suất.

 

 

 

Sau khi đã có kết quả, bạn có thể thoải mái tùy chỉnh biểu đồ cho phù hợp nhu cầu

tin hoc mos

Ngoài ra, Biểu đồ tần suất cung cấp cho bạn những thông tin sau:

  • Tâm của dữ liệu (có nghĩa là vị trí)
  • Độ rộng của dữ liệu (có nghĩa là quy mô)
  • Độ lệch của dữ liệu
  • Sự xuất hiện của dữ liệu nằm ngoài
  • Sự xuất hiện của các dạng dữ liệu

 

 

Comments

comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.