Khung chương trình ôn thi MOS Online

TỔNG QUAN BỘ CÔNG CỤ ÔN THI MOS

Bộ công cụ ôn thi MOS bao gồm:

  1. Giáo trình được biên soạn dựa trên khung kỹ năng chuẩn quốc tế do Microsoft đưa ra
  2. Chuỗi video hướng dẫn chi tiết thao tác tích hợp qua mã QR
  3. Bài tập thực hành tự luận, trắc nghiệm với file bài tập có sẵn
  4. Bộ đề tổng hợp
  5. Code thi thử với 4 lần thi mỗi môn
  6. Tham gia các buổi webinar, virtual learning trực tiếp hỏi đáp với giảng viên hoàn toàn miễn phí

Bộ công cụ ôn thi được thiết kế theo nền tảng giáo dục phổ thông (lý thuyết kết hợp thực hành) đồng thời kết hợp phương pháp học tích hợp, chủ động nâng cao kỹ năng tự học và ghi nhớ kiến thức cho người học. 

*Dành cho người mới bắt đầu học và làm quen với Excel hoặc đã sử dụng những thao tác cơ bản của Excel.

NỘI DUNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

Nội dung chi tiết Ôn thi MOS Excel 2016

NỘI DUNG CHI TIẾT

  Bài 0. Ôn kiến thức cơ bản

  – Làm việc với ứng dụng Excel

  – Di chuyển trong Excel

  – Các thao tác biên tập

 

  1. Tạo và quản lí sổ trang tính

  – Tạo các trang tính và sổ tính

  – Di chuyển trong Excel mở rộng

  – Định dạng trang tính và sổ tính

  – Tùy biến các lựa chọn và cách xem trang tính, sổ tính

  –  Cấu hình bảng tính và sổ tính

  2. Làm việc với các ô và khoảng ô

  – Thêm dữ liệu vào các ô bảng

  – Định dạng các ô và khoảng ô

  – Tổ chức dữ liệu

  3. Làm việc với bảng

  – Tạo và quản lí các Table

  – Các tùy chọn và phong cách Table

  – Lọc và sắp xếp trong bảng

  4. Công thức và hàm

  – Các tham chiếu trong Excel

  – Tổng hợp dữ liệu sử dụng hàm

  – Sử dụng các hàm có điều kiện

  – Làm việc với hàm văn bản

  5. Làm việc với biểu đồ và đối tượng đồ họa

  – Vẽ biểu đồ

  – Định dạng đối tượng đồ họa

  – Chèn và định dạng đối tượng đồ hòa

Nội dung chi tiết Ôn thi MOS Word 2016: Ra mắt vào tháng 9

Nội dung chi tiết Ôn thi MOS PowerPoint 2016: Ra mắt vào tháng 9

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED