microsoft word 2013

Ôn thi MOS Word Online

microsoft word 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT
  1. Bắt đầu với Microsoft Word 2013

     – Giao diện Microsoft Word 2013

     – Làm việc với văn bản

     – Làm việc với tài liệu.

 

  2. Thao tác với văn bản

     – Thay đổi cách hiển thị (View)

     – Chọn văn bản

     – Làm việc với văn bản

     – Tìm và thay thế

  3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

     – Định dạng văn bản

     – Định dạng đoạn văn bản

     – Sử dụng Format Painter

     – Định dạng văn bản với Styles

     – Tổ chức danh sách thông tin

     – Sử dụng WordArt

  4. Định dạng trang in

     – Thiết lập trang – Page Setup

     – Sử dụng Headers and Footers

     – Làm việc với nền tài liệu

     – Spelling and Grammar hiệu đính tài liệu

     – Điều hướng với các tài liệu tham khảo

  5. Sử dụng bảng (Table)

     – Làm việc với bảng

     – Chèn bảng vào tài liệu

     – Hiệu chỉnh bảng

     – Chèn các công thức

     – Chuyển đổi thông tin dạng bảng

     – Sắp xếp dữ liệu trong bảng

     – Nhúng Excel Spreadsheet vào tài liệu

  6. Làm việc với các minh họa

     – Chèn hình ảnh (Pictures)

     – Làm việc với các đối tượng hình dạng

     – Sử dụng smartart

     – Nhóm các đối tượng chèn vào trang

  7. Làm việc với tham chiếu (References)

     – Tại sao phải sử dụng các tham chiếu?

     – Làm việc với hộp văn bản

     – Sử dụng  phụ đề – Captions

     – Sử dụng Footnotes hoặc Endnotes

     – Chèn các nguồn trích dẫn

  8. Sử dụng công cụ hiệu quả

     – Tìm hiểu về Building Blocks

     – Tìm hiểu về Macro

     – Tổng kết bài học

     – Các kỹ năng liên quan đến bài thi MOS

 

Giảng viên:

  • Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế Master MOS. 
  • Trợ giảng là CTV đã tham gia thi chứng chỉ MOS  900/1000 điểm hoặc các thành viên tham gia thi đội tuyển MOS quốc gia.

Lộ trình:

  • 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)
  • 8 buổi học kỹ năng Word
  • 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft
  • 1 buổi tư vấn trước khi thi

Lịch học:

Lớp Word:

Khai giảng: 18/09/2019, học vào thứ 2,4,6 từ 18h – 21h

Học phí:  1.200.000 vnđ/ khóa học (8 buổi) 

Lệ phí thi: 820.000 vnđ

Đăng ký ghi danh

Comments

comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.