Thao tác đơn giản để cố định dòng/cột trong Excel 2013

Đóng băng dòng cột

Việc cố định dòng/cột trong Excel sẽ giúp cho trang tính Excel luôn luôn hiển thị một dòng hoặc cột nào đó khi bạn cuộn xuống dưới hoặc sang bên phải. Đây là một trong những tính năng rất hiệu quả của Excel. Cùng TinhocMOS khám phá tính năng này nhé!

Bước 1: Nhấn chon tất cả dòng/cột liền sau dòng/cột cuối cùng cần cố định (Ở đây, TinhocMOS chọn dòng 5 để cố định 4 dòng bên trên)

đóng băng hàng cột

Bước 2: Chọn thẻ View -> Freeze Panes

Cố định hàng cột

Bước 3: Nhấn chọn các tùy chọn:

  • Freeze Panes để đóng băng theo tùy chọn cụ thể
  • Freeze Top Row để đóng băng duy nhất dòng đầu tiên (dòng số 1)
  • Freeze First Column để đóng băng cột đầu tiên (cột A)

cố định hàng cột

Trong trường hợp này, TinhocMOS chọn tùy chọn Freeze Panes

cố định hàng cột

Bước 4: Kéo chuột xuống dưới/sang phải để kiểm tra tính năng

cố định hàng cột

Thật đơn giản phải không nào. TinhocMOS chúc bạn thành công.