blog powerpoint1

Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS – PowerPoint

Theo khung chương trình đề xuất bởi Microsoft, để chinh phục chứng chỉ tin học văn phòng MOS – PowerPoint 2010, thí sinh cần nắm vững những mục kiến thức sau:

Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS - PowerPoint
Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS – PowerPoint

1.Quản lý giao diện PowerPoint 2010

 • Tạo, lưu bản trình chiếu
 • Mở, di chuyển và đóng file trình chiếu
 • Hiển thị file trình chiếu theo nhiều cách khác nhau

2. Làm việc với slide 

 • Tạo, thêm, xoá slide
 • Chia bản trình chiếu thành các vùng
 • Sắp xếp các slide và các vùng

3. Thêm thành phần trực quan đơn giản 

 • Thêm hình ảnh và hình Clip Art
 • Thêm sơ đồ vào slide
 • Thêm hình vẽ vào trong slide
 • Thêm hiệu ứng dịch chuyển các slide

4. Làm việc với văn bản trong slide

 • Nhập văn bản trong placeholder
 • Thêm các ô văn bản
 • Chỉnh sửa văn bản
 • Kiểm tra chính tả
 • Tìm, thay thế văn bản và font

5. Định dạng slide 

 • Áp dụng theme
 • Sử dụng dải màu săc và dải Font
 • Thay đổi nền slide
 • Thay đổi giao diện của placeholder
 • Thay đổi căn lề, khoảng trống, kích thước và giao diện của văn bản

6. Đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu 

 • Xem trước và in
 • Hoàn tất bản trình chiếu

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *