buy cheap microsoft excel 2010

Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS – Excel

Theo khung chương trình đề xuất bởi Microsoft, để chinh phục chứng chỉ tin học văn phòng MOS – Excel 2010, thí sinh cần nắm vững những mục kiến thức sau:

Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS - Excel
Yêu cầu kiến thức kỹ năng chứng chỉ tin học văn phòng MOS – Excel

1. Thực hiện tính toán trong sổ tính Excel 

 • Tạo công thức căn bản trong Excel
 • Sử dụng hàm trong Excel
 • Sao chép công thức và hàm

2. Chỉnh sửa sổ tính Excel 

 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Chỉnh sửa dòng, cột

3. Định dạng trong sổ tính Excel 

 • Chỉnh sửa Font
 • Kiểm tra lỗi chính tả
 • Áp dụng định dạng cho số
 • Thêm đường viền và màu sắc vào ô
 • Căn lề nội dung trong ô
 • Áp dụng phong cách cho ô

4. Thiết lập in trong sổ tính Excel

 • Thiết lập tuỳ chỉnh bố cục trang
 • Thiết lập ngắt trang

5.Quản lý sổ tính Excel

 • Định dạng các thẻ trang tính
 • Quản lý các trang tính
 • Hiển Thị các trang tính và sổ tính

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED