Khóa học Excel 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT
  1. Giới thiệu Microsoft Excel 2013

     – Excel là gì

     – Giao diện Microsoft Excel 2013

     – Nhập dữ liệu vào trang tính

     – Làm việc với sổ tính

     – Chọn ô trong trang tính

  2. Xây dựng dữ liệu trong ô

     – Hiệu chỉnh các ô và hoàn tác

     – Sao chép và di chuyển dữ liệu

     – Điều chỉnh các cột và dòng

     – Sử dùng Autofill

     – Quản lý các trang tính

  3. Sử dụng các công thức và hàm

     – Sử dụng công thức, hàm
     – Sử dụng các công thức mảng

     – Chèn các hàm vào công thức

     – Tham chiếu tuyệt đối và tương đối

     – Hiển thị và in các công thức

     – Xác nhận dữ liệu

     – Kiểm tra lỗi công thức

  4. Định dạng trang tính và sổ tính

     – Xóa nội dung ô và định dạng ô

     – Định dạng ô tùy biến

     – Chủ đề (Themes)

     – Sử dụng Cell Styles

     – Định dạng có điều kiện

     – Làm việc với sốt tính mẫu (Templates)

     – Bảo vệ sổ tính

  5. Xem, in và chia sẻ các số tính

     – Thay đổi giao diện trang tính

     – Xem trước và in sổ tính

     – Tùy chỉnh bố cục trang

     – Các chức năng làm việc theo nhóm

     – Các tính năng quốc tế hóa

  6. Làm việc với đồ họa và biểu đồ

     – Tạo biểu đồ cơ bản

     – Thay đổi thiết kế và vị trí của biểu đồ

     – Sử dụng Sparklines

     – Sử dụng Quick Analysis Tool

     – Vẽ hình dạng (Shapes)

     – Hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa

     – Chèn Watermark vào nền trang tính

     – Sử dụng Smartart Graphics

  7. Tổ chức và phân tích dữ liệu

     – Làm việc với các vùng được đặt tên

     – Sử dụng bảng và dữ liệu

     – Lọc thông tin

     – Phác thảo (Outlining)

     – Tạo và quản lý Pivottables

     – Sử dụng Data Slicer và Pivottables

     – Sử dụng Powerpivot

     – Tạo pivotcharts

     – Tổng hợp dữ liệu (Consolidating Data)

     – Sử dụng What – If Analysis

  8. Macros, nhập và xuất dữ liệu

     – Tùy biến Excel

     – Tìm và thay thế dữ liệu

     – Sử dụng siêu liên kết (Hyperlinks)

     – Sử dụng Comments

     – Nhập  và xuất dữ liệu

     – Liên kết các sổ tính

     – Các thuộc tính của sổ tính

     – Sao lưu đám mây

     – Macros

    

Giảng viên:

  • Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế Master MOS
  • Trợ giảng là CTV đã tham gia thi chứng chỉ MOS  900/1000 điểm hoặc các thành viên tham gia thi đội tuyển MOS quốc gia.

Lộ trình:

  • 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)
  • 8 buổi học kỹ năng 
  • 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft
  • 1 buổi tư vấn trước khi thi

Lịch học:

Lớp Excel:

Khai giảng: Ngày 04/04/2019, học vào thứ 3,5,7 từ 18h – 21h

Học phí:  1.200.000 vnđ/ khóa học (8 buổi) 

Ưu đãi lệ phí thi chỉ dành cho học viên trung tâm: 750.000 vnđ (Thi vào chiều thứ 5 hàng tuần) (Lệ phí thi IIG: 820.000 vnđ)

Đăng ký ghi danh

Comments

comments