[Word 2010] – Cách tạo hình mờ trong văn bản

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm hình mờ trong word 2010! Hãy đọc và chia sẻ nếu bạn thấy hay và hữu ích nhé!

Sử dụng hình ảnh làm hình mờ

 1. Chọn thẻ Page Layout.
 2. Trong nhóm Page Background chọn Watermark.
 3. Trong trình đơn Watermark, chọn Custom Watermark.

  Trong trình đơn Watermark, chọn Custom Watermark.

  Trong trình đơn Watermark, chọn Custom Watermark.

 4. Trong hộp thoại Printed Watermark, chọn Picture watermark.

  Trong hộp thoại Printed Watermark, chọn Picture watermark.

  Trong hộp thoại Printed Watermark, chọn Picture watermark.

 5. Nhấn phím Select Picture để chọn hình.
 6. Trong hộp thoại Insert Picture, tìm tới hình cần sử dụng, nhấn Insert để xác nhận việc sử dụng.Trong hộp thoại Insert Picture, tìm tới hình cần sử dụng, nhấn Insert để xác nhận việc sử dụng.
 7. Đặt độ giãn bằng Scale, nếu cần chọn Washout để tạo độ mờ.

  Đặt độ giãn bằng Scale, nếu cần chọn Washout để tạo độ mờ.

  Đặt độ giãn bằng Scale, nếu cần chọn Washout để tạo độ mờ

 8. Nhấn Apply để xác nhận.

  Nhấn Apply để xác nhận.

  Nhấn Apply để xác nhận.

Sử dụng văn bản làm hình mờ

 1. Chọn thẻ Page Layout
 2. Trong nhóm Page Background, chọn Watermark.
 3. Trong trình đơn Watermark, chọn dạng hình mờ bạn muốn sử dụng.
 4. Để tạo hình mờ bằng văn bản riêng, chọn Custom Watermark.

  Để tạo hình mờ bằng văn bản riêng, chọn Custom Watermark.

  Để tạo hình mờ bằng văn bản riêng, chọn Custom Watermark.

 5. Trong hộp thoại Printed Watermark, chọn Text watermark.
 6. Nhập các thông số cho Text watermark.
 7. Nhấn apply để xác nhận hoặc nhấn Ok để xác nhận đặt Watermark và đóng của sổNhấn apply để xác nhận hoặc nhấn Ok để xác nhận đặt Watermark và đóng của sổ