dung ham match trong excel

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

dung ham match trong excel

Sau bài giới thiệu về Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel tuần trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về phương pháp dùng hàm MATCH trong Excel– một loại hàm vô cùng hữu dụng trong việc tìm kiếm.

1.Định nghĩa:
Hàm MATCH giúp tìm kiếm một mục xác định trong một khoảng ô, và trả về giá trị tương đối( hay nói cách khác là số thứ tự của mục đó) trong khoảng.
2.Cách sử dụng:
Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
Trong đó:

Lookup_value: Giá trị muốn khớp nằm trong khoảng tìm kiếm. Giá trị này có thể là một số, văn bản hoặc một ô có chứa các giá trị đó( bắt buộc).

                Lookup_array: Khoảng ô được tìm kiếm( bắt buộc).

Match_type: Kiểu tìm kiếm( không bắt buộc).Phần này thể hiện cách bạn muốn Excel khớp phần lookup_value với các giá trị trong lookup_array. Có các kiểu tìm sau đây:

+)-1: Tìm các kết quả lớn hơn giá trị tìm kiếm.

+)0: Tìm chính xác giá trị tìm kiếm.

+)1: Tìm các kết quả nhỏ hơn giá trị tìm kiếm.

Nếu không ghi rõ, Excel sẽ tự động đặt match_type bằng 1.

3.Ví dụ:

Cho một bảng Excel như sau:

dung ham match trong excel

Giả sử bạn muốn tìm học sinh sinh năm 1992 trong khoảng ô từ C5 đến C10. Như vậy bạn sẽ phải nhập cú pháp: =MATCH(1992,C5:C10,0). Kết quả tìm kiếm được trả về là 4, tức là giá trị 1992 nằm ở hàng 4 của khoảng ô đã chọn.

dung ham match trong excel

Trên đây là hướng dẫn cách dùng hàm MATCH trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Nếu có nhu cầu muốn nâng cao kĩ năng tin học trong hè này, bạn có thể tham khảo các lớp tin học văn phòng tại Hà Nội của Trung tâm Tin học MOS trường ĐH Ngoại thương. Ngoài ra, trung tâm chúng tôi còn giúp đăng kí thi lấy các chứng chỉ tin học MOSIC3 GS4 với nhiều ưu đãi đi kèm. Chi tiết xin tham khảo tại:  https://tinhocmos.edu.vn/dang-ky-thi-mos/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *