Khóa học Excel 2013

NỘI DUNG CHI TIẾT
  1. Giới thiệu Microsoft Excel 2013

     – Excel là gì

     – Giao diện Microsoft Excel 2013

     – Nhập dữ liệu vào trang tính

     – Làm việc với sổ tính

     – Chọn ô trong trang tính

  2. Xây dựng dữ liệu trong ô

     – Hiệu chỉnh các ô và hoàn tác

     – Sao chép và di chuyển dữ liệu

     – Điều chỉnh các cột và dòng

     – Sử dùng Autofill

     – Quản lý các trang tính

  3. Sử dụng các công thức và hàm

     – Sử dụng công thức, hàm
     – Sử dụng các công thức mảng

     – Chèn các hàm vào công thức

     – Tham chiếu tuyệt đối và tương đối

     – Hiển thị và in các công thức

     – Xác nhận dữ liệu

     – Kiểm tra lỗi công thức

  4. Định dạng trang tính và sổ tính

     – Xóa nội dung ô và định dạng ô

     – Định dạng ô tùy biến

     – Chủ đề (Themes)

     – Sử dụng Cell Styles

     – Định dạng có điều kiện

     – Làm việc với sốt tính mẫu (Templates)

     – Bảo vệ sổ tính

  5. Xem, in và chia sẻ các số tính

     – Thay đổi giao diện trang tính

     – Xem trước và in sổ tính

     – Tùy chỉnh bố cục trang

     – Các chức năng làm việc theo nhóm

     – Các tính năng quốc tế hóa

  6. Làm việc với đồ họa và biểu đồ

     – Tạo biểu đồ cơ bản

     – Thay đổi thiết kế và vị trí của biểu đồ

     – Sử dụng Sparklines

     – Sử dụng Quick Analysis Tool

     – Vẽ hình dạng (Shapes)

     – Hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa

     – Chèn Watermark vào nền trang tính

     – Sử dụng Smartart Graphics

  7. Tổ chức và phân tích dữ liệu

     – Làm việc với các vùng được đặt tên

     – Sử dụng bảng và dữ liệu

     – Lọc thông tin

     – Phác thảo (Outlining)

     – Tạo và quản lý Pivottables

     – Sử dụng Data Slicer và Pivottables

     – Sử dụng Powerpivot

     – Tạo pivotcharts

     – Tổng hợp dữ liệu (Consolidating Data)

     – Sử dụng What – If Analysis

  8. Macros, nhập và xuất dữ liệu

     – Tùy biến Excel

     – Tìm và thay thế dữ liệu

     – Sử dụng siêu liên kết (Hyperlinks)

     – Sử dụng Comments

     – Nhập  và xuất dữ liệu

     – Liên kết các sổ tính

     – Các thuộc tính của sổ tính

     – Sao lưu đám mây

     – Macros

    

Giảng viên:

  • Giảng viên là huấn luyện viên tin học đã có chứng chỉ quốc tế Master MOS
  • Trợ giảng là CTV đã tham gia thi chứng chỉ MOS  900/1000 điểm hoặc các thành viên tham gia thi đội tuyển MOS quốc gia.

Lộ trình:

  • 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)
  • 8 buổi học kỹ năng 
  • 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft
  • 1 buổi tư vấn trước khi thi

Lịch học:

Lớp Excel:

Khai giảng: Ngày 01/10/2019, học vào thứ 3,5,7 từ 18h – 21h

Học phí:  1.200.000 vnđ/ khóa học (8 buổi) 

Lệ phí thi: 820.000 vnđ (Trung tâm sẽ hộ trợ làm mọi thủ tục đăng ký thi và nhận chứng chỉ bản cứng giúp học viên học tại trung tâm)

Đăng ký ghi danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *