t-độ-giãn-bằng-Scale-nếu-cần-chọn-Washout-để-tạo-độ-mờ.

t độ giãn bằng Scale nếu cần chọn Washout để tạo độ mờ.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.