hàm LEFT, RIGHT, MID trong Excel

[Video] Hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID trong Excel: Công thức và ví dụ

Hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Trong bài viết này, Tinhocmos sẽ hướng dẫn chi tiết về công thức và cách sử dụng của các hàm trích xuất chuỗi ký tự.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết về các hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID trong Excel trong video dưới đây:

Cách sử dụng hàm LEFT trong Excel

Định nghĩa: Hàm LEFT trong Excel dùng để trích xuất phần bên trái của một chuỗi một hoặc nhiều ký tự.
Công thức hàm LEFT trong Excel:

= LEFT(text, [num_chars]).

Trong đó:

  • text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự.
  • num_chars: số ký tự cần trích ra phía bên trái chuỗi text, mặc định là 1.

Lưu ý: num_chars phải là số nguyên dương. Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi văn bản.

Ví dụ: Để trích xuất 3 ký tự đầu tiên tính từ bên trái của căn cước công dân để lấy mã hành chính, tại ô đầu tiên của cột “Mã hành chính” gõ:

=LEFT(C4,3).

Kết quả trả về sẽ là 026. Sao chép nhanh công thức cho toàn cột.

hàn left trong excel

Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Định nghĩa: Hàm RIGHT trong Excel dùng để trích xuất phần bên phải của một chuỗi một hoặc nhiều ký tự.

Công thức hàm RIGHT trong Excel:

=RIGHT(text, [num_chars]).

Trong đó:

  • text: chuỗi văn bản cần trích xuất ký tự.
  • num_chars: số ký tự cần trích ra phía bên phải của chuỗi text, mặc định là 1.

Lưu ý: num_chars phải là số nguyên dương. Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là toàn bộ chuỗi text.

Ví dụ: Để trích xuất 6 ký tự cuối tính từ bên phải của căn cước công dân, tại ô đầu tiên của cột “6 ký tự cuối” gõ:

=RIGHT(C4,6)

Kết quả trả về sẽ là 522862. Sao chép nhanh công thức cho toàn cột.

hàm right trong excel

> Xem thêm: Tất tần tật các hàm Excel cơ bản cần nắm khi thi MOS từ A-Z

Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Công dụng: Dùng để trích xuất một chuỗi con (substring) từ một chuỗi ký tự cho trước, chỉ định vị trí bắt đầu cắt và số lượng ký tự được cắt.

Công thức hàm MID trong Excel:

=MID(text, start_num, [num_chars])

Trong đó:

  • text: chuỗi văn bản cần trích xuất.
  • start_num: vị trí bắt đầu trích ra chuỗi con, tính từ bên trái sang.
  • num_chars: số ký tự của chuỗi con cần trích ra.

Lưu ý: num_chars và start_num phải là số nguyên dương. Nếu start_num lớn hơn độ dài của chuỗi thì kết quả trả về sẽ là chuỗi rỗng.

Ví dụ: Để trích xuất 2 ký tự số cuối năm sinh, bắt đầu từ ký tự thứ 7 tính từ bên trái của căn cước công dân để lấy 2 số cuối năm sinh, tại ô đầu tiên của cột “02 số cuối năm sinh” gõ:

=MID(C4,7,2).

Kết quả trả về sẽ là 54, người này sinh năm 1954. Sao chép nhanh công thức cho toàn cột. (Bạn có thể kết hợp hàm AND và hàm MID để có năm sinh đầy đủ).

hàm mid trong excel

> Xem tiếp Sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel để đưa ra thông tin cụ thể tương ứng với mã nhân viên.

Tạm kết về các hàm trích xuất văn bản: LEFT, RIGHT, MID trong Excel

Vậy là bạn đã nắm được cách sử dụng các hàm trích xuất chuỗi ký tự LEFT, RIGHT, MID rồi phải không nào?

Nếu công việc của bạn gắn liền với Excel nhưng vì quá bận rộn nên bạn không có thời gian tham gia các lớp học trực tiếp ở trung tâm thì bạn có thể tham khảo khóa học Excel online của Trung tâm tin học văn phòng MOS nhé!

Thông tin liên hệ 

Trung tâm tin học văn phòng MOS – Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Đại học Ngoại thương

Email: [email protected]

Hotline: 0914 444 343

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED