thông tư 17/2022/TT-BGDĐT

Bỏ yêu cầu trình độ tin học theo Thông tư 03 đối với báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên

Ngày 05/12 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT đã bỏ yêu cầu về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Cụ thể tại điều 1 của Thông tư, một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT được ban hành ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng BGD&ĐT được sửa đổi và bổ sung. 

So với Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT, quy định mới đã bỏ yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý từ 03 năm trở lên. Đồng thời, quy định mới cũng đã bỏ yêu cầu có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Bên cạnh đó, đối với kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, theo thông tư mới, báo cáo viên bồi dưỡng thường xuyên cần “Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu để bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý”. 

> Xem thêm: Phân Biệt 3 Loại Chứng Chỉ Tin Học Văn Phòng Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2023.

Xem chi tiết toàn bộ Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT dưới đây:

Nguồn: Tổng hợp

>Xem thêm: Thông tin về 2 loại chứng chỉ tin học thi công chức [UPDATE 2020]

Thông tin liên hệ:

Trung tâm tin học văn phòng MOS 

Email: tinhocmos.edu.vn@gmail.com

Hotline: 0914 444 343

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA
PROTECTED